Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

CHÚNG TA HỌC LỊCH SỬ ĐỂ LÀM GÌ !?

 Một dân tộc man di mọi rợ thì không có lịch sử. Một dân tộc nô lệ thì lịch sử bị ngọai bang bóp méo, cạo sửa, hoặc viết lại. Một dân tộc độc lập và hùng mạnh thì lịch sử phải được học hỏi, nghiên cứu, kế thừa và phê phán trong tinh thần khách quan và hướng về tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét