Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Tranh Tượng Việt Nam

Paul Cézanne (1839 – 1906) Tĩnh vật táo (1890 – 1894) sơn dầu 46 x 55 cm, sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

Bức tranh Nàng Monalisa - Sơn dầu trên gỗ - Leonardo da Vinci

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét