Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Ảnh tư liệu cực hiếm về Chiến tranh Mậu Thân 1968

Cùng xem để biết ơn những người đã hy sinh để cho chúng ta có ngày hôm nay,ngày chúng ta được sống trong bình an và hạnh phúc..... :)

chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét