Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Ảnh tư liệu cực hiếm về Chiến tranh Mậu Thân 1968

Cùng xem để biết ơn những người đã hy sinh để cho chúng ta có ngày hôm nay,ngày chúng ta được sống trong bình an và hạnh phúc..... :)

chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị
chiến tranh, giết người, kinh dị


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Tranh Tượng Việt Nam

Paul Cézanne (1839 – 1906) Tĩnh vật táo (1890 – 1894) sơn dầu 46 x 55 cm, sưu tập tư nhân, Hoa Kỳ

Bức tranh Nàng Monalisa - Sơn dầu trên gỗ - Leonardo da Vinci