Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

XÂM CANH, XÂM CƯ LÀ GÌ?

Xâm canh là một loại sự kiện đặc biệt chỉ xảy ra trên khu vực biên giới. Xâm canh là việc cư dân của nước này vượt biên bất hợp pháp sang canh tác trong khu vực biên giới của nước khác. Xâm canh có các hình thức như: Phát nương, làm ruộng, trồng cây...
 Xâm cư là một loại sự kiện đặc biệt chỉ xảy ra trên khu vực biên giới. Xâm cư là việc cư dân của nước này vượt biên sang cư trú và làm ăn sinh sống không hợp pháp ở một khu vực biên giới của nước khác.
Các tin tức khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét