Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Kh-31AD

Kh-31ADhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Kh-31AD.JPG/1280px-Kh-31AD.JPGSeeker of Kh-31 missilehttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Seeker_of_Kh-31_missile.jpghttp://img42.imageshack.us/img42/8457/screenshot003au.jpg

AS-18 Kazoo Kh-59M

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Kh-59MK2_maks2009.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét