Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Aérospatiale

Aérospatiale là một hãng chế tạo các sản phẩm hàng không không gian của Pháp, chủ yếu chế tạo máy bay quân sự, dân sự vàtên lửa.
Công ty được thành lập năm 1970 từ công ty nhà nước Sud AviationNord Aviation và Société d'études et de réalisation d'engins balistiques (SÉREB) năm 1970. Bắt đầu năm 1971, công ty do Émile Dewoitine và Bernard Dufour lãnh đạo.
 1. Airbus (máy bay vận tải)
 2. Alouette II và Alouette III (trực thăng)
 3. Arabsat (vệ tinh)
 4. Ariane (tên lửa)
 5. ATR 42 và ATR 72 (máy bay dân dụng phản lực hợp tác với Alenia Aeronautica)
 6. ATSF (chưa thành hiện thực) (vận tải siêu âm)
 7. Bugatti EB110
 8. Caravelle (vận tải)
 9. Concorde (hợp tác với British Aircraft Corporation)
 10. Corvette (vận tải)
 11. Dauphin (trực thăng)
 12. Epsilon (huấn luyện)
 13. Exocet (đạn tự hành)
 14. Gazelle (trực thăng)
 15. Hermes spaceplane (chưa thành hiện thực)
 16. Lama (trực thăng)
 17. Magister (huấn luyện/cường kích)
 18. Meteosat vệ tinh
 19. Puma (trực thăng)
 20. Spacebus vệ tinh
 21. Huygens probe
 22. Squirrel (trực thăng)
 23. Zephyr huấn luyện/cường kích hải quânKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét