Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Thuốc phiện-Papaver somniferum L.

Thuốc phiện hay á phiện được chiết suất từ các hạt trong vỏ mầm cây anh túc hay cây thẩu (tên khoa học là Papaver somniferum L., còn gọi là P. paeoniflorum thuộc họ Anh túc(Papaveraceae).
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét