Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

spider lily-Loa kèn thung lũng

AMARYLLIDACEAE 石蒜科- Spider Lily (Hymenocallis littoralis) 蜘蛛蘭/ 水鬼
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét