Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Hoa loa kèn

Hoa loa kèn hay huệ tây, ở Đà Lạt gọi là hoa Lys (từ tiếng Pháp: fleur de lys), (tiếng Nhật: テッポウユリ,Teppouyuri, danh pháp hai phần: Lilium longiflorum
Lily có nhiều loài và nhiều biệt danh khác : Asiatic Lily, Oriental Lily, Madonna Lily, Easter Lily, Bermuda Lily, Trumpet Lily, Snow Queen, Mary”s Tear, Tiger Lily (Turks Cap Lily)…
Lily 'Landini'

Lilium Lancifolium

Longiflorum-Asiatic (L.A.) Hybrid Lily 'Salmon Classic' (Lilium)

 Longiflorum-Asiatic (L.A.) Hybrid Lily 'Red Alert' (Lilium)

Trumpet Lily 'African Queen'

Pink River
Pink River

Lilium longiflorum Miyabi
Lankon Lily
Kushi Maya (Nepalense, LO hybrid lily -Longiflorum species and an Oriental hybrid.)

Lilium 'Nashville'

Lilium_'Red_Velvet'Tiger-Lily-Toxic-to-Cats
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét