Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

12 Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam


Trong lịch sử 70 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 12 người đã được thụ phong Đại tướng - quân hàm sĩ quan quân đội cao cấp nhất.

12 Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét