Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

ko nên dựa dẫm nhiều quá vào số phận

mỗi người đều có một số phận riêng, nếu biết được năm thàng ngày giờ thì chắc là biết được hết cuộc đời? có lẻ là ko!!! cuộc đời luôn có sự bất ngờ. 
đã lâu lắm timm ko lên diễn đàn, lúc trước có nhờ một người anh cũng nghiên cứu về tử vi lên giải đáp những tin nhắn riêng (cách đây cũng độ 2 3 tháng) và đôi khi có trả lời một số tin nhắn, timm và những người (có thể gọi lạ sư huynh) cùng nhau học tập về môn này, nhưng đôi khi lại thấy nó mông lung, học mãi mà không nắm hết sự huyền dịu của nó, có phải chẳng là mình tài hèn sức mọn, khả năng học tập chỉ được tới điểm này. 
nhưng cả nhóm của timm đều tin rằng số mệnh con người qua tử vi đều có thể thay đổi (hay gọi là cải số), tử vi là nói lên mối nhân sinh quan giữa con người, còn nhiều môn khác vượt ngoài giới hạn này nhưng vẫn đó thể thay đổi được số mệnh, vậy tại sao khi cầm trên tay một lá số có thể nói là xấu thì lại bi quan yếm thế, mà nêu đã thực thụ lãnh hội và tương đối tinh thông về môn này thì cũng biết cách cục tốt xấu,...mọi việc phải thuận theo thời mà lượng, thời tốt thì dương oai diệu võ, cờ vào đến tay thì phất, thời xấu thì chịu ngồi yên tỉnh lặng mà suy ngẫm, để mọi việc tuần tự nhi tiến (bôn ba ko qua thời vận), trong dịch cũng vậy, khi có biến động thì mới ứng với quẻ, 64 quẻ, 384 hào cốt lõi chỉ đề cập đến chử thời, khuyên người khác nên biết thời mà hành sự, đó là đạo của nho gia. 
vậy mọi việc vẫn nằm trong tay mình, ko nên chỉ vì những câu nói hay dựa vào những yếu tố trong lá số mà buôn xuôi chờ chết, hãy đón nhận cái xấu, tận dụng cái tốt, chứ không phải chấp nhận cái xấu và chờ đợi cái tốt. 
tôi nghĩ bài bày là thừa thải đối với nhiều người, nhưng biết đâu đó nó lại giúp ích được cho những người đụng phải lá số xấu, hay là do số mình xấu số mà đụng phải thầy "xấu". 
kính!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét