Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

HISTORY OF INDOCHINA
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/indochina/193959IC.jpg

http://www.casahistoria.net/images/indochina_conquest_map.gif


http://www.euratlas.net/history/hisatlas/indochina/194540IC.jpg

http://www.euratlas.net/history/hisatlas/indochina/193959IC.jpg

http://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/images/indochina-map-history-2.gifKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét