Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Đền Mẫu Liễu ở đèo Ngang


Đền Mẫu Liễu ở Đèo Ngang, bản thân sự hiện diện ở vị trí đó, đã bao chứa nhiều ý nghĩa, cả về lịch sử nam tiến của người Việt, cả về tín ngưỡng dân dã Việt Nam.
Đầu xuân Nhâm Thìn 2012, huynh Điện Bà Tây Ninh (dienbatn) mới có chuyến đi xuyên Việt cùng nhóm đạo hữu, có thành kính đến thắp hương. Entry này, mượn tạm mấy bức ảnh từ blog của anh (ở đây). Xin chân thành cảm tạ.
Từ đây trở xuống là trích nguyên từ blog ĐBTN. Tiếc là ảnh hơi ít, lại kiệm lời trong chú thích.
Ghé thắp nhang tại đền Bà Chúa Liễu tại Nam Đèo Ngang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét