Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

annam


1937 CARTE ROUTIÈRE DE L'ANNAM - Bản đồ đường bộ TRUNG KỲ

1899. Indochine.My Tho.Viet Nam. Tonkin. Annam. Mytho. 3°. Tirailleurs. Annamites. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét