Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Tín Ngưỡng Việt Nam


Ban thờ Tứ phủ Ông Hoàng

Cung thờ Quan Ông Hoàng Mười GIÁ ÔNG HOÀNG BẨYCảnh đền Chầu Mười Mỏ Ba

Ngoài sân là lầu Cô, Lầu Cậu

 Đền Mẫu Lào Cai

đền kiếp bạc-tuyên quang


CÔNG ĐỒNG BẮC LỆ


ĐỀN CHẦU NĂM SUỐI LÂN

Đền Quan Tam Phủ

Đền Bà Chùa Kho

Đền thờ Bà Chúa Bói NGuyệt Hồ - Bắc Gian

Đền Mẫu Lào Cai

Đền Mẫu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Đền Mẫu Đợi 

đền cảnh xanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét