Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Phủ Linh Sơn Từ Thiện

Phủ Linh Sơn Từ Thiện đang tuyển các anh chị đến phát tâm phụ làm cơm chay
ĐC: Gò Tóc Tiên Thôn khoai Mái , Xã Đồng Trúc , Huyễn Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội
ĐT:098 300 6886.

Đại lễ Cầu siêu cho Hương linh các Anh hùng Liệt sỹ và Gia tiên các dòng họ được tổ chức mỗi tháng 01 đại lễ vào ngày chủ nhật tuần thứ 2 trong tháng.

Chính điện tại Linh Sơn từ thiện, thờ Tam tòa Thánh Mẫu, Tam phủ công đồng, Tứ phủ vạn linh.

Đức Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Cổng LINH SƠN TỪ THIỆN
Câu đối: Thiền môn bất cấm vô duyên khách
Từ cảnh năng dung hữu Đạo nhân

Cỗ chay 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét