Đây là một trong số những ngôi đền, miếu thờ Chúa Bà tại Hải Phòng. Xin mạn phép được chia sẻ những hình ảnh về đền Chúa Bà cho các thanh đồng đạo quan, lính ghế bốn phủ và khách thập phương được chiêm bái đền Chúa Bà.
Đền Chúa Bà nằm kế bên chân 1 ngọn núi, trên đỉnh núi có một ngôi chùa rất đẹp tên là Chùa Tháp. Kế bên cách khoảng 600m có 1 ngôi đền thờ Thánh Cô Chín.
Địa chỉ đền; Ngõ 155 phố Suối Rồng, khu 1 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng.

Cổng chào đầu ngõ
Cổng Tam Quan phía trước


Cổng Tam Quan phía sau


Cổng vào đền
Lầu Thánh Cô


Lầu Thánh Cậu


Cửa Đền
Cung Công Đồng


Cung Đức Ông Trần Triều


Cung Sơn Trang
Sau Cung Công đồng là Cung Chúa Bà Năm Phương, có tượng Chúa Bà và 2 tượng Chúa Quỳnh, Chúa Quế hai bên. Do Cung Chúa Bà hẹp tầm góc hình nên không thể lấy được hình tượng Chúa Bà cho mọi người chiêm bái. Hi vọng mọi người có duyên về lễ cửa Chúa Bà và chiêm bái đền cũng như tượng Chúa Bà.