Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

106 mm M40

http://media.moddb.com/images/mods/1/19/18132/m40rcl2.jpg

http://www.warboats.org/stonerordnotes/M40%20RCL%20R3%205.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Rcl106lat2.jpg

http://www.fm-tesseracted.com/Doug%27s%20Equipment/Galleries/WI200908/Pictures/Iola%20M38A1-001.JPG


http://www.fm-tesseracted.com/Doug%27s%20Equipment/Galleries/WI200908/Pictures/Iola%20M151-001.JPG


http://www.militarytrader.com/wp-content/uploads/IMG_0844.jpg
Sistemas Anti-Tanque
http://img190.imageshack.us/img190/227/hmmwvm998m40106mmrecoil.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-EW3A_AgQntM/TfqTmvnQQCI/AAAAAAAABR4/7vJ_MVMXVuo/s1600/canhaoSemRecuo.jpg

The M151 MUTT - M151 A1C
http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/04/27/1335529040_151020111323.jpg

http://i1.ytimg.com/vi/X6ANgr1B9rE/maxresdefault.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét